Strauman Idrettslag søker nå etter sponsorer til å realisere kunstgressprosjektet i ballbingen.

Vi starter derfor en innsamlingsaksjon for å skaffe midlene som skal til for å få dette på plass til våren.

Målet er å samle inn kr 100 000 ved hjelp av sponsorer fra næringslivet, private givere, loddsalg og andre inntektsbringende tiltak.

Alle som sponser vil få heder og ære her på hjemmesiden, samt logo på sponsortavlen og reklame i sosiale medier. Alle bedrifter som bidrar med over kr 10 000 vil også få logo på Straumangenseren. Lurer du på hva du skal sponse? Frykt ikke, det er ingen øvre grense 🙂 Alle bidrag er velkomne.

Start stafetten i dag og Vipps gjerne til #105354 (Strauman Idrettslag) merket med «Kunstgress».