Fra Lofotvekst:

I regi av Lofotvekst og prosjektet Ny Giv i Vågan vil prosjektleder Haakon Walnum gjerne møte styrene i innbyggerforeningene i Strauman (Kleppstad – Sydalen/Brenna) + eventuelle lokale ildsjeler/interesserte. Ny Giv er et prosjekt som skal bidra til vekst og utvikling i grendene i Vågan kommune. Haakon ønsker å få synliggjort konkrete lokale behov eller utfordringer som dere mener lokalsamfunnet eller kommuneadministrasjonen bør ta tak i for å sikre videre eksistens, utvikling og vekst av grendene i Strauman. 

Haakon ønsker gjerne at vi kan møtes en ettermiddag over 3 timer (kan ta kortere tid om vi ikke trenger mer) med en felles dialog som han fasiliterer, og gjerne så snart som mulig. Han ønsker at vi går konkret til verks med å definere spesifikke behov, utfordringer eller tiltak dere mener det bør jobbes videre med. Vi kan også jobbe mer detaljert med enkelte temaer om det er interesse eller behov for det. Skulle det være mye på agendaen kan vi eventuelt følge opp med et nytt arbeidsmøte om det er ønskelig.