Polar Kraft har gitt oss tilskudd til realisering av ballbingeprosjektet.

Via «Kraft til Idretten» får vi jevnt og trutt kroner fra ambassadører som kjøper idrettsstrøm fra Polar Kraft og stiler til idrettslaget.

Dette er penger som kommer inn på konto år etter år, så lenge støttespillerne fortsetter å kjøpe Idrettsstrøm. I fjor genererte det 5245,- til idrettslaget. 

Oppdatert sponsortavle 10.juni