Flere bedrifter hiver seg på kronerullingen og i dag er vi oppe i kr 86 250 totalt for ballbingeprosjektet.

Småen AS og flere privatperson har bidratt, se oppdatert liste under.

Oppdatert 11.juni

Write A Comment