Leverandør av kunstgresset, UniSport, har nå mottatt bestillingen på kunstgress til Strauman ballbinge.

Grusen blir erstattet med kunstgress. Den gamle sløydsalen i bakgrunn blir klubbhus for Strauman Idrettslag.

Med et lite forbehold ser det ut til at Strauman ILs bestilling er lagerført noe som betyr at den kan sendes allerede i neste uke.

Med litt hell vil vi da kunne få installert gresset i sommer noe som er gode nyheter i det som går mot en sommer med mye hjemmeferie.

Oppdatert 12.juni