Torsdag 25.juni på dagtid kommer montøren fra UniSport for å montere kunstgresset i ballbingen.

Vi trenger noen frivillige til å bistå med å rulle ut gresset og strø sand.

I tillegg er det behov for traktor med pallegafler for å frakte utstyret inn i ballbingen.

Endelig tidspunkt er ikke satt, men det blir mellom formiddagen og middagstid. Det skal være relativt fort gjort.

Kan du bistå? Ta kontakt med Renate, Anton eller Kenneth.