Archive

september 2020

Browsing

El-sykkelen som står på Strauman oppvekstsenter søker nå nytt hjem. Det gamle ungdomsskolebygget er planlagt revet, og da må el-sykkelen flyttes. Hvis noen kunne påta seg ansvaret for å administrere utleie og tilsyn til sykkelen ønskes det at dere tar kontakt med «Bua» i kommunen. Finnes det ikke nytt hjem til el-sykkelen må den returneres.

Mandag kl. 19 den 28.september inviterer Vågan kommune til møte på Straumanstua om turstier og turområder. Invitasjonen er sendt til innbyggerforeningene i Strauman som kan stille med inntil 5 representanter hver. Ta kontakt med din innbyggerforening om du har innspill. Straumankompaniet kan motta innspill på post@strauman.no.