El-sykkelen som står på Strauman oppvekstsenter søker nå nytt hjem.

Det gamle ungdomsskolebygget er planlagt revet, og da må el-sykkelen flyttes.

Hvis noen kunne påta seg ansvaret for å administrere utleie og tilsyn til sykkelen ønskes det at dere tar kontakt med «Bua» i kommunen.

Finnes det ikke nytt hjem til el-sykkelen må den returneres.