...

Folkemøte i Strauman


Kenneth GP // 22.11.2023

Straumankompaniet og FAU arrangerer folkemøte for innbyggerne i Strauman for å vise motstand mot kommunedirektørens kuttforslag.

Dato: Tirsdag 28.november kl 18
Sted: Gymsalen, Strauman oppvekstsenter
Arrangør: Straumankompaniet og FAU ved Strauman oppvekstsenter

Kommunedirektøren foreslår blant annet i sitt budsjettforslag nedleggelse av ungdomstrinnet i Strauman.

Dette påvirker alle innbyggere og fremtiden for Strauman derfor inviteres alle innbyggere til møtet. Vi sender også invitasjon til politikerne i kommunen.

"Møt opp og vis at vi har fremtidsplaner for Strauman og ikke lar oss legge ned!"

FAU har allerede sendt innspill til kommunestyret her.

I forkant av møtet kan det være greit å sette seg inn i hva som er foreslått her. Se hele forslaget her.

Innspillene fra FaU og andre sendes inn til høringen som ligger ute her.