Strauman-området har en lang fotballhistorie som går lengre tilbake enn organisert seriespill som kom i gang på slutten av 1970-tallet. Det ble spilt fotball på ulike løkker i de forskjellige bygdene. Et vanlig sted å spille kamp mellom bygdene var et flatt området på toppen av Høgåsen som skiller Sydal og Gravermark. Stedet kalles fortsatt bare «Fotballbanen» og steinene som ble brukt for å markere målene, står der fremdeles. Det skjedde også tidvis at det…

Torsdag 25.juni på dagtid kommer montøren fra UniSport for å montere kunstgresset i ballbingen. Vi trenger noen frivillige til å…